Skip to main content

Is er in de toekomst voldoende hout voor iedereen?

02 juni 2013

De impact van de energiesector op de houtmarkt wordt steeds groter en zal in de komende decennia verder toenemen. Dit leidt in bepaalde sectoren al tot concurren tie om grondstoffen en heeft invloed op de houtprijzen. Hieruit vloeit de essentiële vraag voort of er in de toekomst genoeg hout beschikbaar is om aan de vraag vanuit zowel de traditionele houtverwerkende industrie als de energiesector te kunnen voldoen? Dit Bosbericht presenteert de resultaten van een recente EU studie waarin deze vraag centraal stond en waaraan Probos meewerkte.

Jan Oldenburger, 2011