Skip to main content

Hooglieren in Nederland?

29 april 2013

De oogst in sommige bostypen, zoals natte bossen en bossen op hellingen, stelt bosbeheerders altijd weer voor een dilemma. Oogst is soms noodzakelijk voor de instandhouding van de ecologische of cultuurhistorische waarde, maar hoe moet dat uitgevoerd worden om overmatige schade te voorkomen? In dit Bosbericht een reisverslag van een studiereis naar een hoogliersysteem in Oost-Duitsland.

extra: Demonstratie hooglieroogstsysteem in Overlangbroek

Patrick Jansen i.s.m. Coert Donker (Staatsbosbeheer) en Gerard van Griensven (Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen), 2010