Skip to main content

Marktaandeel gecertificeerd hout meer dan verdubbeld

29 april 2013

In 2008 was 33,8% van het totale in Nederland verbruikte volume hout en plaatma teriaal voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Meer dan negentig procent van dit volume voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid. Het marktaandeel is een flinke toename ten opzichte van 2005, toen dit aandeel 13,3% bedroeg. Dit blijkt uit de resultaten van een studie die Probos in opdracht van de Ministeries van VROM en LNV in 2009 heeft uitgevoerd.

Jan Oldenburger, Annemieke Winterink en Nico Leek, 2010