Skip to main content

Ruim 13% gecertificeerd hout op de Nederlandse markt

29 april 2013

In opdracht van het ministerie van VROM heeft Probos een nulmeting uitgevoerd naar het in 2005 op de Nederlandse markt gekomen volume duurzaam geproduceerd hout. Hieruit bleek dat 13,3% van het totale Nederlandse houtverbruik was voorzien van een certificaat. Nog eens 22% van het hout was afkomstig uit gecertificeerd bos maar had geen certificaat.

Jan Oldenburger en Nico Leek, 2007