Skip to main content

Meer bos en bomen voor het klimaat

20 februari 2020

Bossen en bomen zijn van grote maatschappelijke waarde. Ze produceren zuurstof, versterken de biodiversiteit, leveren hout, dragen bij aan de gezondheid van mensen, zijn belangrijk voor de recreatie en leggen CO2 vast. Met name vanwege dit laatste feit zijn er steeds meer plannen en ambities om in Nederland meer bos en bomen aan te planten.

Martijn Boosten & Jasprina Kremers, 2020