Skip to main content

Bosuitbreiding in Nederland: hoe pakken we deze uitdaging aan?

28 oktober 2020

Nederland wil de komende tien jaar haar bosareaal met tien procent uitbreiden. Echter, de ervaring leert dat dit geen eenvoudige opgave is. In dit Bosbericht delen Stichting Probos en Arboribus Silva de lessen uit het verleden en bieden handvatten die helpen de opgave te realiseren.

Martijn Boosten (Probos), Gryanne Hamming (stagiaire Probos) en Vincent Lokin (Arboribus Silva) 2020