Skip to main content

Houtkrant: Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

30 juni 2023

Houtkrant juni 2023: Herkomst hout voor Nederlandse bouw in beeld

Er moet vaart gemaakt worden met het verlagen van de milieudruk en uitstoot van broeikasgassen. De bouw speelt een belangrijke rol in de transitie naar een CO2 neutrale en meer milieuvriendelijke en gezonde leefomgeving. Het opschalen van bio-based bouwen en met name houtbouw is een belangrijk middel om deze doelen te halen. Maar waar komt ons bouwhout eigenlijk vandaan en zijn er wel mogelijkheden tot opschaling? Stichting Probos zocht het samen met het Centrum Hout uit in opdracht van RvO.

Lees het volledige artikel geschreven door Sander Teeuwen, Stichting Probos en Eric de Munck, Centrum Hout

Of bekijk de infografic op onze site.