Skip to main content

Houtproductie en -gebruik in Nederland in 2019

29 december 2020

Sander Teeuwen, Jan Oldenburger, Sven van Best en Jasprina Kremers, december 2020

Productie, import, export en consumptie van houtproducten in 2019
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit laat al decennialang bos- en houtstatistieken opstellen, zodat een langjarige tijdreeks van bos- en houtcijfers beschikbaar is. Deze informatie is de basis voor de ontwikkeling en implementatie van bosbeleid (Bossenstrategie, provinciale bosvisies), maar ook beleid voor: groene (circulaire) economie en grondstoffenvoorziening; hernieuwbare energie (biomassagebruik); klimaatadaptatie en -mitigatie; CO2-vastlegging landgebruik (LULUCF); economie en financiering van de natuur- en bossector; EU-houtverordening en FLEGT; duurzaam bosbeheer en duurzame ketens.

Tot nu toe werden de verzamelde gegevens van de bos-en houtstatistieken nationaal ontsloten via de website bosenhoutcijfers.nl en via gerichte artikelen over specifieke onderwerpen. In het kader van de jaarlijkse LULUCF rapportageverplichtingen is er behoefte aan een jaarlijkse publicatie met een gedetailleerd overzicht van het Nederlandse houtverbruik in het afgelopen jaar. Met dit rapport wordt in deze behoefte voorzien.