Skip to main content

Praktijkproef bestrijding Aziatische duizendknopen met heet water

18 december 2020

Martijn Boosten, Joyce Penninkhof & Coen de Kleine, maart 2021

Tussenrapportage resultaten 2018, 2019 en 2020

In opdracht van de Provincie Gelderland is Probos in 2018 een praktijkproef gestart om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van behandeling van Aziatische duizendknopen met heet water. In de proef worden de duizendknoophaarden meerdere malen per jaar behandeld met heet water. 

Helaas is na 3 jaar nergens de duizendknoop 100% weg. Wel zijn er verschillen te zien: de variant waarbij in het eerste jaar een grote hoeveelheid heet water is geïnjecteerd gevolgd door uittrekken en inzaaien laat wel goede resultaten zien. De resultaten tot en met 2020 zijn nu beschikbaar in deze tussenrapportage.