Skip to main content

Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Klimaatslim beheer van bestaande bossen

18 december 2020

Martijn Boosten (Probos), Martijn Snoep (Face the Future), Henny Schoonderwoerd (Silve) & Kars Riemer (Face the Future), juni 2021

Bossen leveren een breed scala aan ecosysteemdiensten, waaronder biodiversiteit, productie van hernieuwbare grondstoffen en recreatie. Bossen spelen ook een belangrijke rol in de Nederlandse CO2-balans. De vitaliteit en veerkracht van veel Nederlandse bossen staat echter onder druk door onder meer stikstofdepositie en klimaatverandering. Dit heeft gevolgen voor de capaciteit van het bos om CO2 vast te leggen. De laatste jaren is er daarom steeds meer aandacht voor klimaatslim bosbeheer. Klimaatslim bosbeheer richt zich op:
1) het behouden van de CO2-vastleggingscapaciteit van bos door het creëren van veerkrachtige bossen; en
2) het verhogen van de CO2-vastlegging in bossen en de houtketen.

Klimaatfinanciering kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van klimaatslimme beheermaatregelen. De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) heeft een systeem opgezet voor certificering van koolstofcredits uit Nederlandse projecten, waarmee organisaties vrijwillig een bijdrage kunnen leveren aan de CO2-emissiereductie. In opdracht van de Bosgroepen heeft Probos een methode uitgewerkt waarmee de CO2-emissiereductie kan worden bepaald van projecten waarin klimaatslimme beheermaatregelen worden genomen die de CO2-vastleggingscapaciteit van het bos vergroten. Met deze methode kunnen bij SNK CO2-certificaten worden aangevraagd (https://nationaleco2markt.nl/).