Skip to main content

Praktijkproef bestrijding Aziatische duizendknopen met heet water Eindrapport

12 december 2021

Martijn Boosten, Joyce Penninkhof & Coen de Kleine (Probos) Jonathan Filius (Ecogroen), december 2021

Eindrapportage resultaten 2018 - 2021

In opdracht van de Provincie Gelderland is Probos in 2018 een praktijkproef gestart om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van behandeling van Aziatische duizendknopen met heet water. In de proef worden de duizendknoophaarden meerdere malen per jaar behandeld met heet water.

Helaas is na 3 jaar nergens de duizendknoop 100% weg. Wel zijn er verschillen te zien: de variant waarbij in het eerste jaar een grote hoeveelheid heet water is geïnjecteerd gevolgd door uittrekken en inzaaien laat wel goede resultaten zien. Dit eindrapport laten de resultaten zien tot en met 2021.

Informatie

Uitvoerders: Martijn Boosten, Joyce Penninkhof & Coen de Kleine (Probos) Jonathan Filius (Ecogroen), december 2021
Opdrachtgever(s)
Periode van uitvoering: 2018-2021