download

Jan Oldenburger,  Anne Reichgelt, Sander Teeuwen, oktober 2020

De factsheets zijn een rekenhulpmiddel voor het ramen van de kosten voor aanplant van verschillende beplantingstypen. Verschillende partijen hadden behoefte aan een verbeterd inzicht in de kosten die gepaard gaan met de ambities ten aanzien van het uitbreiden van het bosareaal, boscompensatie en de aanleg van de verschillende landschapselementen.

In deze factsheets worden de volgende beplantingstypen behandeld: nieuwe bossen, bomenlaan, houtsingel of -wal, struweelhaag, knip- en scheerheg, knotbomenrij, boomweide en solitaire bomen.

Tags