Skip to main content

Wilgenplantages voor waterzuivering

11 april 2013

In Nederland zijn tot nu toe vooral helofytenfilters gebruikt om op natuurlijke wijze (afval)water te zuiveren. Rietvelden zijn het meest populair. Hoewel effectief om water te zuiveren, leveren rietvelden geen nuttige biomassa en dus financieel rendement op.

Om een betere businesscase te ontwikkelen voor groene waterzuiveringssystemen wordt er gezocht naar oplossingen die waardevolle biomassa opleveren. In wilgenplantages kan op een efficiënte wijze houtige biomassa worden geteeld voor de biobased economy. Daarnaast zijn wilgen effectieve waterzuiveraars. Een combinatie van wilgenteelt met waterzuivering ligt dan ook voor de hand. In opdracht van InnovatieNetwerk onderzoeken Bioniers en Stichting Probos de voor- en nadelen van wilgenplantages voor waterzuivering. Hierbij zal onder meer buitenlandse kennis en ervaring met deze vorm van waterzuivering worden verzameld. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de kosten en baten en wordt er gekeken naar potentiële locaties in Nederland.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Adrie Otte (Bioniers)
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2013

Resultaten

rapport:
Bosbericht:
  • Waterzuivering met wilgen
    Martijn Boosten (Stichting Probos), Adrie Otte (Bioniers) en Marleen van den Ham (InnovatieNetwerk), 2014
artikelen:
in de pers: