Skip to main content

Lezing bestrijding van duizendknoop

01 maart 2018

Vakoverleg "Overleg Groenvoorzieningen van Rijkswaterstaat"

Op 16 april verzorgt Probos een lezing over de bestrijding van duizendknoop tijdens het vakoverleg Overleg Groenvoorzieningen van Rijkswaterstaat. Tijdens deze bijeenkomst komen mensen uit de diverse regio’s bijeen die te maken hebben met het Beheer en Onderhoud van Groenvoorzieningen.

Hierbij gaat het om onderhoud van bermen van rijkswegen, kanalen en gedeeltelijk ook uiterwaarden. Op veel van deze locaties heeft Rijkswaterstaat te maken met duizendknoop. Plaatselijk zijn er dicht haarden die de oorspronkelijke vegetatie wegconcurreren. Echte problemen ontstaan op taluds en waterkeringen waar de grasvegetatie die de bodem vasthoudt verdwijnt en de duizendknoop het zicht belemmert waardoor de inspectie bemoeilijkt wordt. Ook blijkt dat niet bij alle bedrijven die in opdracht van Rijkswaterstaat werken de duizendknoopproblematiek bekend is en zij daardoor bijdragen aan de verspreiding door verplaatsing en hergebruik van grond die wortel- of stengelfragmenten bevat. Probos zal de resultaten van haar vierjarige praktijkproef presenteren en handreikingen bieden voor voorkomen van verspreiding en bestrijding van duizendknoop.