Skip to main content

Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen

27 maart 2019

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. Vanuit de gedachte dat de beste afweging gemaakt kan worden door toepassing van de methoden in de praktijk te ervaren, organiseerden Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos in samenwerking met de Renkumse duizendknoopbrigade daarom op donderdag 9 mei 2019 de eerste nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Tijdens de praktijkdag werd een groot aantal duurzame niet-chemische bestrijdingsmethoden onder praktijkomstandigheden gedemonstreerd. Specialisten gaven uitleg over de werkwijze en de situaties waarin de methoden effectief zijn. Ook werd getoond op welke wijze verspreiding van plantenmateriaal als gevolg van de behandeling kan worden voorkomen en hoe de snelheid waarmee duizendknopen zich uitbreiden kan worden gemeten. Aansluitend werden een aantal locaties bezocht waar bestrijdingsmethoden zijn toegepast en waar het resultaat kan worden beoordeeld. De praktijkdag telde zo'n 100 deelnemers. 

Datum Donderdag 9 mei 2019
09:30 - 16.00 uur
Locatie Naast Kerkweg 42, Heelsum
Prijs € 295,- (excl. BTW)
Aanmelden www.natuurenruimte.com
Programma  
09.00 uur ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE

09.30 uur LOCATIE KERKWEG HEELSUM
Machinaal ontwortelen
Met een graafmachine met wortelriek worden de wortelstokken uit de bovengrond verwijderd
Ontgraven en uitzeven
Met een trommelzeef worden worteldelen uit de ontgraven grond verwijderd
Frezen
Een hydraulische freesmachine snijdt de wortelstokken in de bovenlaag in kleine stukjes
Maaien met maairobot
Na het frezen van de bovenlaag en het leggen van graszoden maait de maairobot de opkomende stengels regelmatig af
Begrazing met schapen
Een schaapsherder laat zien hoe effectief schapen duizendknopen afgrazen
Injectie met heet water
De wortelstokken worden gedood door heet water in de bodem te injecteren
Reinigen materieel op locatie
Machines worden met heet water onder hoge druk gereinigd

11.25 uur VERTREK MET BUSSEN
Locatie 1
Resultaat (machinaal) ontwortelen en inzaaien met inheemse concurrenten
Resultaat handmatig uittrekken
Locatie 2
Resultaat begrazen met varkens
Resultaat frequent maaien

12.30 uur LUNCH

13.40 uur MIDDAGPROGRAMMA MET DEMONSTRATIES OP MEERDERE LOCATIES
Afdekken met doek
Met een speciaal doek, geschikt voor steil terrein, worden de wortelstokken afgedekt
Meten verspreidingssnelheid
De afstand tussen oude en jonge stengels is een maat voor de verspreidingssnelheid
Ontgraven met grondzuiger
Een grondzuiger verwijdert grond met wortelstokken bij kabels, leidingen enz.
Bestrijding met elektriciteit (electricide)
Met een hoge spanning worden de stengels tot in de bodem gekookt
Resultaten afdekken met doek
Resultaten injectie met heet water en inzaaien van concurrenten
16.00 uur AFSLUITEN MET EEN DRANKJE