Skip to main content

Symposium Bosuitbreiding in Nederland

02 februari 2021

Hoe komen we van boskrimp naar bosgroei?

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over bosuitbreiding in Nederland. De plannen rollen over elkaar heen, met de Bossenstrategie als klapstuk. Maar tot nu toe leidt dit nog nauwelijks tot groei van het areaal bos. Waar ligt dat aan en hoe zorgen we dat die bosuitbreiding er wel komt?

Want bossen zijn van grote maatschappelijke waarde. Ze versterken de biodiversiteit, leveren hout, dragen bij aan de gezondheid van mensen, zijn belangrijk voor de recreatie. Bovendien leggen bossen CO2 vast en zijn dus hard nodig om klimaatverandering tegen te gaan.
Probos en Communicatiebureau de Lynx organiseerden op donderdag 21 januari tussen 15.00 uur en 17.00 uur een online symposium over de vraag hoe we in de komende jaren tot daadwerkelijke bosuitbreiding komen.

Programma

Bosuitbreiding: lessen uit het verleden
Op basis van studie van Probos naar 30 jaar bosuitbreidingsbeleid. Gevolgd door interviews met Lex Hoefnagels (prov. Limburg) en Meino Lumkes (prov. Drenthe).

De visie en bevindingen van een ongeduldig burgerinitiatief
Floor Verdenius heeft het veld verkend en komt tot de conclusie: het gaat (te) traag en de doelen zijn te laag.

Provinciale kansenkaarten en landschappelijke inpassing van bos en bomen
Linda Noorman (prov. Groningen) legt uit hoe de kansenkaart bijdraagt aan meer bos en bomen in Groningen.

37.000 nieuw bos of liever nog meer in NL: hoe realiseren we dat?
In gesprek met alle deelnemers en met Teo Wams (Natuurmonumenten), Hanneke van Ormondt (Urgenda) en Vincent Lokin (Coalitie Bos & Hout)

Bekijk hier de videoregistratie van het symposium

Vervolg
Het symposium krijgt een vervolg in vier sessies. Doel daarvan is onder meer de lobby voor meer regie te stimuleren, en de kracht van de veel lopende initiatieven voor meer bos en bomen te bundelen. Daarnaast roept Probos de Bossenmakelaar in het leven. Kijk voor meer informatie en aanmelden voor deze vervolgsessies op https://delynx.nl/bos/

Lees ook:
Persbericht - Bosuitbreiding in Nederland vereist veel grotere inzet overheden 
Probos: 'Nog te weinig gedaan voor bosuitbreiding' - Noordhollands Dagblad 21-01-2021
Vergoeding nodig voor aanplanten van nieuw Nederlands bos - BNNVARA Nieuws 21-01-2021
Meer subsidie nodig voor ambitieus bossenplan - Nieuwe Oogst 23-01-2021