Skip to main content

Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop

02 februari 2020

Er is zeer veel aandacht voor de bestrijding of beheersing van duizendknoop in de groene ruimte. In reactie hierop neemt de diversiteit aan toegepaste bestrijdingsmethoden toe. Vooral op het gebied van de niet-chemische bestrijding. Voor beheerders en terreineigenaren, maar ook voor groenaannemers en (groene) adviesbureaus is het vooraf moeilijk in te schatten welke methode(n) in hun situatie nu de meest geschikte is of zijn. Vanuit bestrijdingsoogpunt, maar ook vanuit kosteneffectiviteit en impact op de omgeving. In navolging van het grote succes van voorgaande jaren, organiseren Natuur & Ruimte invasieve exoten B.V. en Stichting Probos opnieuw een nationale Praktijkdag bestrijding van Aziatische duizendknoop.

Tijdens de praktijkdag worden een groot aantal duurzame bestrijdingsmethoden onder praktijkomstandigheden gedemonstreerd. Specialisten geven uitleg over de werkwijze en de situaties waarin de methoden effectief zijn. Ook wordt getoond op welke wijze verspreiding van plantenmateriaal als gevolg van de behandeling kan worden voorkomen en hoe de snelheid waarmee duizendknopen zich uitbreiden kan worden gemeten. Aansluitend worden een aantal locaties bezocht waar bestrijdingsmethoden zijn toegepast en waar het resultaat kan worden beoordeeld. Daarmee biedt deze dag handvatten voor het maken van afwegingen voor beheersing of bestrijding van duizendknoop.

Datum 12 mei 2022
09:00 - 17.00 uur
Locatie Heelsum
Prijs € 325,- (excl. BTW)
Aanmelden https://evenementen.probos.nl/bijeenkomsten/detail/6/praktijkdag-bestrijding-van-aziatische-duizendknoop
Programma  
08.45 uur ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE

09.15 uur

LOCATIE HEELSUM
Machinaal ontwortelen
Met een graafmachine met wortelriek worden de wortelstokken uit de bovengrond verwijderd
Ontgraven en uitzeven
Met een trommelzeef worden worteldelen uit de ontgraven grond verwijderd
Frezen
Een hydraulische freesmachine snijdt de wortelstokken in de bovenlaag in kleine stukjes
Maaien met maairobot
Na het frezen van de bovenlaag en het leggen van graszoden maait de maairobot de opkomende stengels regelmatig af
Begrazing met schapen
Een schaapsherder laat zien hoe effectief schapen duizendknopen afgrazen
Injectie met heet water
De wortelstokken worden gedood door heet water in de bodem te injecteren
Electro-thermische bestrijding
Met een hoge spanning worden de stengels tot in de bodem gekookt
Afdekken met geotextiel
Door afdekken met een geotextiel, met daarop een grondkolom om het doek te stabiliseren, verstikken de duizendknoopwortels.
Biologische bestrijding
Recent is onderzoek in Nederland gestart naar het inzetten van een bladvlo en schimmel bij bestrijding van duizendknoop.
DNA-analyse grondmonsters
Uit een eerste pilot is gebleken dat DNA-analyse veel potentie heeft om de aanwezigheid van duizendknoop in grond te bepalen, bijvoorbeeld bij ontgravingen en/of gronddepots.
Herkenning (mannelijke) duizendknopen
Wat zijn verschillen tussen de Aziatische duizendknoopsoorten, hoe zien wortels eruit, hoe onderscheidt je mannelijke van vrouwelijke planten en wat zijn risico’s.
Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknoop
Het landelijk protocol biedt een uniforme strategie en werkwijze voor omgaan met duizendknoop
Grondbalans aanpassen in grondstromen
Innovatieve en effectieve oplossingen voor bestrijden van Aziatische duizendknopen in vrijgekomen grond
Bevriezing
In situ worden de Aziatische duizendknopen bestreden middels kou - zowel boven- als ondergronds

13.00 uur LUNCH

14.00 uur

BEZOEK AAN EEN AANTAL LOCATIES WAAR RESULTATEN WORDEN GETOOND
Resultaat (machinaal) ontwortelen en inzaaien met inheemse concurrenten
Resultaat handmatig uittrekken / Inzet van vrijwilligers (Renkumse Duizendknoopbrigade)

Afdekken met geotextiel
Resultaat afdekken met een speciaal doek, geschikt voor steil terrein.

Meten verspreidingssnelheid
De afstand tussen oude en jonge stengels is een maat voor de verspreidingssnelheid

Ontgraven met grondzuiger en verhitting grond en wortels
Een grondzuiger verwijdert grond met wortelstokken bij kabels, leidingen enz. De grond wordt vervolgens gezeefd en de grond en wortelstokken worden apart op locatie verhit.

Roots reset
In 2019 is een behandeling met Roots Reset uitgevoerd op De Keijenberg in Wageningen. Onderdelen van deze methode zijn o.a. het inwerken van het CleaRoot-granulaat in de bodem en vervolgens het zuurstofdicht afdekken van de locatie. CleaRoot voedt specifieke microben die al in de bodem aanwezig zijn. Hierdoor groeien deze microben snel en verbruiken ze alle beschikbare zuurstof in de grond. Binnen twee dagen is het zuurstofniveau gedaald tot minder dan één procent. Door afwezigheid van zuurstof vindt verdere fermentatie plaats. Dit proces is schadelijk voor de wortels van invasieven; de wortels sterven binnen zes maanden af.

16.30 uur AFSLUITNG MET EEN DRANKJE


Bereikbaarheid en vervoer
Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats bij de begraafplaats achter de kerk aan de Koninginnelaan te Heelsum. In de middag wordt u met een bus vervoerd naar de verschillende locaties. Indien u met openbaar vervoer reist kunt u om 9.00 uur worden opgehaald bij station Oosterbeek. Aan het eind van de dag wordt u weer bij station Oosterbeek afgezet. Dit graag aangeven bij uw aanmelding.

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op https://evenementen.probos.nl/bijeenkomsten/detail/6/praktijkdag-bestrijding-van-aziatische-duizendknoop