Skip to main content

Startbijeenkomst 'Onderzoek Bosgeschiedenis in de Euregio Rijn-Waal'

11 april 2013

NABU Naturschutzstation, Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh werken gezamenlijk aan het project VIEW, ´Visualisatie van de bosgeschiedenis in de Euregio´.

In dit project zal de geschiedenis van de bosgebieden in de Euregio Rijn-Waal aan een breed publiek worden gepresenteerd door middel van onder meer brochures, wandel- en fietsroutes, een website en de restauratie van cultuurhistorische objecten. Ook worden boseigenaren voorgelicht over cultuurhistorische elementen in hun gebied en de mogelijkheden om deze elementen te benutten ter bevordering van de recreatieve en educatieve functie van het bos. Als basis voor deze activiteiten dient eerst een beschrijving te worden gemaakt van de bosgeschiedenis van de Euregio Rijn-Waal en de nog aanwezige cultuurhistorische objecten in de bosgebieden.

Probos zal samen met Bureau Overland in de periode 2011-2012 een onderzoek uitvoeren naar de bosgeschiedenis van de Euregio Rijn-Waal. Naast een deskstudie zullen in een aantal kerngebieden veldinventarisaties worden uitgevoerd om nog aanwezige cultuurhistorische objecten in kaart te brengen. Daarnaast wordt door middel van trainingen en andere bijeenkomsten lokale historische verenigingen, terreinbeheerders en andere lokale experts en geïnteresseerden worden betrokken bij het verzamelen van boshistorische informatie en het inventariseren van cultuurhistorische elementen in bossen.

Tijdens drie bijeenkomsten in november 2011 heeft Probos lokale deskundigen en belanghebbenden geïnformeerd over het onderzoek en hen daarnaast gevraagd kennis over het gebied te delen. Om het erfgoed en de geschiedenis van de bossen in de Euregio Rijn-Waal zo goed mogelijk in kaart te brengen wordt de hulp ingeroepen van deze deskundigen. De ervaring leert dat lokale kennis een onmisbaar onderdeel is van historisch onderzoek naar bossen en een welkome aanvulling vormt op bestaande boeken en rapporten.

Presentaties