Skip to main content

Cursus bosbeheer en biodiversiteit

11 april 2013

In deze cursus staat centraal wat een beheerder kan doen met het oog op het vergroten van de biodiversiteit in zijn bos. Op 18 september staan de soortgroepen 'Mossen en korstmossen' en 'Vlinders en libellen' centraal.