Skip to main content

publieksexcursie ‘Historische boselementen in het Ketelwald’

11 april 2013

Op 15 en 29 maart 2008 vonden in de bossen op de Wolfsberg in Groesbeek twee publieksexcursies plaats. Tijdens deze excursies maakten per dag ca 40 deelnemers uit de omgeving van Groesbeek kennis met het rijke verleden van het Ketelwald (Nederrijkswald).

De excursies begonnen met twee korte inleidingen. Klaas Bouwer, auteur van het boek ‘Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald’, vertelde in vogelvlucht de geschiedenis van het bosgebied. Patrick Jansen, directeur van Stichting Probos, gaf vervolgens een korte toelichting op het project ‘Ketelwald: het verleden in het heden’. In dit project worden de cultuurhistorische elementen in het Ketelwald geïnventariseerd en worden aan terreinbeheerders adviezen gegeven over de instandhouding en het beheer van deze elementen. Vervolgens gaf hij een korte toelichting op het begrip historische boselementen en toonde hij enkele voorbeelden van dergelijke elementen.

Na deze inleidingen volgde er een wandeling door de bossen van de Wolfsberg, onderdeel van het Ketelwald, onder leiding van beide sprekers en een opzichter van Staatsbosbeheer (de huidige beheerder van het gebied). Tijdens de wandeling werden enkele bijzondere historische elementen getoond en werd ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en het vroegere gebruik van deze elementen. Tevens werd gediscussieerd over het huidige beheer van de bossen en de hierin aanwezige historische elementen.

Meer info

presentaties:
Boek bestellen:
  • Het boek ‘Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald’ is nog steeds verkrijgbaar in de boekhandel en bij uitgeverij Matrijs (www.matrijs.com). Prijs: € 29,95 Jaar van uitgave: 2003 ISBN: 978-90-5345-229-5