Skip to main content

Presentatie over aanleg en beheer van populierenbeplantingen

11 april 2013

9 en 11 januari 2006: Op twee verschillende locaties in de Meierij is een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over de populier.

Doel van deze bijeenkomsten was aandacht te vragen voor de gestage teruggang van het typische populierenlandschap in de Meierij. Al jaren worden er nauwelijks populieren gepland, waardoor het streekeigen karakter langzaam maar zeker verloren gaat. De populierenwerkgroep Meierij is daarom samen met Stichting Probos een project gestart om deze trend te doorbreken. Deze voorlichtingsbijeenkomsten maakten onderdeel van dit project uit. Verder wordt er in het project onder andere plantsoen tegen een gereduceerd tarief aangeboden en cursussen georganiseerd. In de voorlichtingsbijeenkomsten is vooral ingegaan op de rol van de populier en het beheer ervan.

Presentatie Meierij