Skip to main content

Stimuleren aanplant landschapselementen agrarische bedrijven Rivierenland

01 oktober 2019

In het kader van het Klimaatakkoord bestaat de wens om het areaal landschapselementen verder uit te breiden om hiermee de CO2-vastlegging in het landelijke gebied te versterken. ZLTO en Probos verkennen in opdracht van RVO de kansen voor nieuwe klimaatslimme landschapselementen in de Regio Rivierenland. In het project worden agrariërs en andere gebiedspartijen voorgelicht over de voordelen van klimaatslimme landschapselementen en mogelijke functiecombinaties bij het aanleggen van landschapselementen. Daarnaast wordt er verkend wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van nieuwe klimaatslimme landschapselementen in deze regio en worden kansrijke beplantingsprojecten geselecteerd en voorbereid.

Informatie

uitvoerder(s):  Martijn Boosten, Jasprina Kremers en Coen de Kleine i.s.m. ZLTO
opdrachtgever(s): Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
periode van uitvoering: 2019 - 2020

Resultaten

Artikel Nieuwe Oogst - ZLTO: meer bomen op percelen? Dan ook een goede beloning