Skip to main content

Uitwerken methode Carbon Credits bosaanleg

31 januari 2020

Staatsbosbeheer verkent de opties voor financiering van bosaanleg door middel van Carbon Credits. Daarom wil Staatsbosbeheer binnen de Green Deal Nationale Koolstofmarkt (GDNK) een methode opstellen waarmee de CO2-emissiereductie van bosaanleg projecten kan worden vastgesteld en er CO2-certificaten kunnen worden uitgegeven voor deze projecten. Probos en Face the Future stellen in opdracht van Staatsbosbeheer een methodedocument op waarmee projecten kunnen worden getoetst op additionaliteit en aan de hand waarvan de baseline en emissiereductie van een project kan worden vastgesteld.

Informatie

uitvoerder(s):  Martijn Boosten (Probos) & Martijn Snoep (Face the Future)
opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer
periode van uitvoering: 2020-2021

Resultaten

Rapport
Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Aanleg van nieuw bos en aanleg van boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband
Martijn Boosten (Probos) en Martijn Snoep (Face the Future), juni 2021