Skip to main content

Gewascode voor agroforestry

02 juni 2020

Op dit moment bevindt agroforestry zich in een kleine niche van het agrarisch domein. Om opschaling van het aantal hectares te realiseren, is ontwikkeling van deze niche gewenst. De bestaande wet- en regelgeving kan daarbij een struikelblok vormen. Voor de specifieke vorm van voedselbossen is hierin dankzij de Green Deal Voedselbossen inmiddels een wezenlijke stap gezet, waarbij een nieuwe gewascode is gedefinieerd die gebruikt wordt bij de opgave om in aanmerking te komen voor de gelden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De onderzoeksvraag is of een nieuwe gewascode voor andere vormen van agroforestry ook nodig is, of dat huidige gewascodes volstaan.

Resultaten

Rapport
Voorstudie gewascode agroforestry. Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving, Boki Luske, Evert Prins, Anne Reichgelt & Jasprina Kremers, september 2020

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt & Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): Louis Bolk Instituut & ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
periode van uitvoering: 2020