Skip to main content

Nationale Bossenmakelaar

02 juli 2020

Er zijn vele initiatieven voor bosuitbreiding, van kleine private initiatieven tot grote bedrijven die hun voetafdruk willen verkleinen. Voor het realiseren van deze plannen is grond en financiering nodig. Grondeigenaren en financiers die bossen en bomen aan willen planten kunnen elkaar nu vaak niet vinden. Daarom heeft Stichting Probos samen met De Lynx een Nationale Bossenmakelaar opgezet.

Wat doet die bossenmakelaar allemaal? De Nationale Bossenmakelaar is er om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Door het opzetten van een netwerk met sleutelpersonen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau kunnen initiatiefnemers in contact gebracht worden met de juiste personen om hun initiatief te laten slagen. Waarbij financiering, inzicht in het woud van regels dat komt kijken bij bosuitbreiding, technische kennis over bosuitbreiding (bijvoorbeeld ontwerp, soortkeuze en aanlegwijze) en grondaanbod toegankelijk gemaakt wordt voor initiatiefnemers.

Probos hoort ook graag uw wensen voor de Bossenmakelaar. Waar heeft u behoefte aan? Laat het ons weten via dit reactieformulier en kijk op de site van de Nationale Bossenmakelaar !

Resultaten

Inmiddels is een rapport opgeleverd met inspirerende aanbevelingen voor de activiteiten van de Nationale Bossenmakelaar.

Informatie
Uitvoerder(s): Nienke Welle, Gera op den Kelder, Gino van Maaren, Mark van Benthem en Sietze van Dijk (Stichting Probos), Rob Janmaat en Miranda Koffijberg (Communicatiebureau de Lynx)
Opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
Periode van uitvoering: 2021-2025