Skip to main content

Koolstofcredits voor Agroforestry

18 juli 2022

Vanaf juni 2021 is het mogelijk om bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) koolstofcertificaten aan te vragen voor projecten waarin met de aanplant van nieuw bos en bomen buiten bosverband CO2 wordt vastgelegd. Agrariërs die aan de slag gaan met agroforestry-beplantingen in de vorm van boomweides en lijnvormige beplantingen zoals houtwallen kunnen koolstofcertificaten aanvragen en via de verkoop van deze certificaten aanvullende inkomsten krijgen die bij kunnen dragen aan het verdienmodel van boeren met agroforestry.

Aan het generen van koolstofcertificaten zijn echter ook kosten verbonden. Om deze kosten voor de individuele ondernemer te drukken, kan het voor agrarische ondernemers mogelijk financieel aantrekkelijk zijn om een gezamenlijke aanvraag te doen bij SNK. Samen met de provincie Noord-Brabant hebben Stichting Probos en Rombouts Agroecologie een praktijktoets uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanvraag voor koolstofcertificaten.
Stichting Probos, Rombouts Agroecologie en Crops Advies geven hier met een groep van ca. 5-10 agrarisch ondernemers vervolg aan richting een samenwerking en het indienen van een gezamenlijke aanvraag voor koolstofcertificaten bij SNK.

Resultaat

Inmiddels is het rapport 'Koolstofcredits voor agroforestry' opgeleverd.

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof, Anne Reichgelt, Martijn Boosten, Gera op den Kelder, Jasprina Kremers (Stichting Probos), Piet Rombouts (Rombouts Agroecologie), Loes Vinkenborg (Crops Advies) 
opdrachtgever(s): Provincie Noord-Brabant
periode van uitvoering: 2021 -2022