Skip to main content

Update www.inkoopduurzaamhout.nl

01 september 2019

De Nederlandse overheid is met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) een aanjager voor de duurzame transitie van Nederland. Sinds 2008 heeft de Nederlandse overheid reeds inkoopcriteria vastgesteld voor duurzaam geproduceerd hout en houten producten. Door het hanteren van deze inkoopcriteria, heeft de Nederlandse overheid bijgedragen aan de groei van het marktaandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. Bovendien hebben veel marktpartijen deze criteria overgenomen en worden ze ook gebruikt als criteria voor subsidies (MIA/VAMIL).

Echter, ondanks dat de doelstelling reeds 100% duurzaam inkopen is voor alle overheden sinds 2015 en dat in rijksoverheidscontracten nagenoeg standaard naar de inkoopcriteria verwezen wordt, blijkt dat in de praktijk nog niet altijd (aantoonbaar) duurzaam geproduceerd hout toegepast of ingekocht wordt . Er is nog ruimte voor verbetering.

In het Convenant ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ slaan 23 partijen de handen ineen om hout uit duurzaam beheerde bossen tot gemeengoed te maken in Nederland. Door het stimuleren van de vraag naar duurzaam hout in Nederland, wordt een impuls gegeven aan duurzaam bosbeheer wereldwijd. Dit is van groot belang voor het tegengaan van klimaatverandering en levert een belangrijke bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

De Probos website www.inkoopduurzaamhout.nl is reeds sinds 2008 een belangrijk middel om kennis over te dragen richting overheidsinkopers en de bredere markt. Ondanks dat de website nog actueel is, is er behoefte de website op een aantal onderdelen te verbeteren. Bijvoorbeeld door onderwerpen als circulariteit, alternatief bewijs, lokaal en hergebruikt hout, IMVO en OESO richtlijnen en praktijk cases toe te voegen.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Jasprina Kremers, Coen de Kleine
opdrachtgever(s): Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer en Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2019 - 2020