Skip to main content

Ontwikkelen MVI-criteria hergebruikt en lokaal hout

27 mei 2020

De huidige inkoopcriteria van de Nederlandse overheid voor duurzaam geproduceerd hout gaan uit van bos als bron van het hout, terwijl er ook hout uit andere bronnen vrijkomt. Denk daarbij aan landschappelijke beplantingen, bomenrijen en lanen, maar ook hout dat vrijkomt bij sloop en renovatie. Met de wens van een meer lokale en circulaire economie, komen deze stromen in toenemende mate in beeld.

Rijkwaterstaat (RWS) heeft daarom Probos verzocht Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) criteria te formuleren die het eenvoudiger maken hergebruikt en lokaal hout buiten bosverband een plek in het inkoopbeleid te geven. Tot op heden vallen deze bronnen onder het zogenaamde ‘Categorie B-bewijs’ (http://www.inkoopduurzaamhout.nl/wat/#tab-id-5).

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem en Jasprina Kremers i.s.m. RoyalHasKoningDHV (RHDHV)
opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2019 - 2020