In het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie wordt hoogwaardig houtgebruik gezien als een manier om 1) koolstof zo lang mogelijk opgeslagen te houden in de houtketen en 2) CO2-uitstoot van grondstoffen met een hoge CO2-intensieve productie (zoals staal en beton) en/of met een fossiele oorsprong (zoals kunststof) te voorkomen.

In de Bossenstrategie wil men het gebruik van hout voor hoogwaardige toepassingen bevorderen. Vastgesteld kan worden dat dit proces niet vanzelf verloopt. De bouwwereld en de regelgeving zijn nog niet ingesteld op hout. In de chemie is nog veel ontwikkeling nodig. Probos is gevraagd om in beeld te brengen welk potentieel hoogwaardige toepassing van hout vertegenwoordigd en wat ervoor nodig is om dit potentieel te benutten. 

 

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt, Jan Oldenburger, Martijn Boosten, Mark van Benthem, Joyce Penninkhof, Jasprina Kremers, Sander Teeuwen
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: mei-juli 2020

Tags

label