Skip to main content

Hoogwaardig houtgebruik in de Bossenstrategie

04 juni 2020

In het Klimaatakkoord en de Bossenstrategie wordt hoogwaardig houtgebruik gezien als een manier om 1) koolstof zo lang mogelijk opgeslagen te houden in de houtketen en 2) CO2-uitstoot van grondstoffen met een hoge CO2-intensieve productie (zoals staal en beton) en/of met een fossiele oorsprong (zoals kunststof) te voorkomen.

In de Bossenstrategie wil men het gebruik van hout voor hoogwaardige toepassingen bevorderen. Vastgesteld kan worden dat dit proces niet vanzelf verloopt. De bouwwereld en de regelgeving zijn nog niet ingesteld op hout. In de chemie is nog veel ontwikkeling nodig. Probos is gevraagd om in beeld te brengen welk potentieel hoogwaardige toepassing van hout vertegenwoordigd en wat ervoor nodig is om dit potentieel te benutten. 

 

Resultaten

rapport
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout Wageningen. Een studie in het kader van de Nationale Bossenstrategie en de Strategische verkenning biobased bouwen. 
Jan Oldenburger, Anne Reichgelt, Martijn Boosten, Joyce Penninkhof, Sander Teeuwen, Jasprina Kremers & Mark van Benthem, september 2020

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt, Jan Oldenburger, Martijn Boosten, Mark van Benthem, Joyce Penninkhof, Jasprina Kremers, Sander Teeuwen
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: mei-juli 2020