Skip to main content

Update houtopbrengsten voor berekening voetafdruk Nederlands houtgebruik

01 mei 2023

De biodiversiteit gaat wereldwijd hard achteruit. Ondanks aanzienlijke inspanningen rondom bestaande natuur en het beschermen en herstellen van biodiversiteit, gaat het ook in Nederland niet zoals gewenst. De directe oorzaken van biodiversiteitsverlies zijn onder andere landgebruik, milieuvervuiling en klimaatverandering. Echter, ook onderliggende oorzaken, zoals consumptie van producten en diensten spelen een rol en dienen nader belicht te worden.

Voor de consumptie in Nederland wordt beslag gelegd op verschillende grondstoffen, zowel in Nederland als daarbuiten. Zo vormen consumptiepatronen een mogelijke oorzaak van biodiversiteitsverlies. De ecologische voetafdruk geef het ruimtebeslag weer voor het produceren van alle goederen die in Nederland worden geconsumeerd, in de gehele keten van productie tot uiteindelijke consumptie. In 2019 heeft het kabinet het doel geformuleerd om de ecologische voetafdruk van de Nederlandse consumptie te halveren in 2050.

In de publieke discussie gaat het vaak over de hoeveelheid land die Nederland nodig heeft voor haar consumptie. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het ruimtebeslag van vlees en zuivel. Echter, naast voedsel vormen ook hout en papier een belangrijk deel van de Nederlandse ecologische voetafdruk. Om deze voetafdruk, en de rol die hout hierbinnen speelt, goed in beeld te brengen zijn goede en up-to-date methoden en data nodig. Echter, op dit moment worden nog verschillende houtopbrengstgegevens gebruikt voor de afzonderlijke berekeningen. Deze gegevens zijn bovendien relatief verouderd.

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkt Stichting Probos aan het actualiseren van de houtopbrengstgegevens voor de berekeningen van de ecologische voetafdruk van het Nederlands houtgebruik.

Informatie

Uitvoerder(s): Sander Teeuwen, Gino van Maaren, Jasper Velthuizs, Guus Beerkens en Jan Oldenburger
Opdrachtgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
Periode van uitvoering: 2023-2024