Skip to main content

Projectplan verbeteren herkenbaarheid en beheer wildwal Lunteren - Wageningen

11 augustus 2013

De wildwal die liep van Lunteren tot Wageningen diende eeuwenlang om de akkers tegen het wild te beschermen en was lange tijd een markant en herkenbaar element in het landschap. In de loop der tijd zijn grote delen van de wal verdwenen. De delen die nog resteren, liggen grotendeels verscholen in bossen en tuinen. Deze langste wildwal van Nederland is niet meer als zodanig herkenbaar in het veld.

Het Overlegplatform Wildwal waarin terreineigenaren, lokale (historische) verenigingen en andere belanghebbenden zijn verenigd, hebben de wens om de geschiedenis van de wildwal te delen met een breder publiek. Bovendien willen zij de wildwal als element in het veld herkenbaar maken en de restanten behouden voor toekomstige generaties.

De afgelopen jaren heeft Probos diverse voorbeeldprojecten uitgevoerd rondom aarden wallen in bossen, waarbij veel (praktijk)kennis is opgebouwd over de geschiedenis en het beheer van deze historische elementen. De Gemeente Ede heeft Probos namens het Overlegplatform Wildwal gevraagd een integraal plan uit te werken voor het herkenbaar (beleefbaar) maken en beheren van de wildwal, waarbij de cultuurhistorische waarden en de recreatieve en ecologische waarden zoveel mogelijk worden geïntegreerd.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Gemeente Ede
periode van uitvoering: 2013

Resultaten

rapport: