Skip to main content

Aanzet voor een adviessysteem voor oogst uit het bos

11 april 2013

In Nederland zijn afspraken gemaakt om meer biomassa uit het bos te oogsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van voedingsstoffen afnemen. Dit rapport geeft een overzicht over de in andere landen bestaande systemen om uitputting van bosbodems tegen te gaan.

Verder wordt een analyse gemaakt van de beschikbaarheid van gegevens om nutriëntenbalansen voor het Nederlandse bos op te stellen en worden eerste indicaties van de balanstermen en voorraden voedingsstoffen gegeven. Afsluitend wordt een aanzet gegeven voor een Adviessysteem dat geschikt is voor praktisch gebruik door terreinbeheerders om eraan bij te dragen dat oogst van biomassa uit het bos kan plaatsvinden zonder dat dit tot ongewenste uitputting van nutriënten in de bodem leidt.

Informatie

uitvoerder(s): J.J. de Jong, W. de Vries en J.H. Spijker (Alterra) en J.P. van den Briel (Probos)
opdrachtgever(s): EZ Beleidsondersteunend Onderzoek
periode van uitvoering: 2013

Resultaten

rapport: