Skip to main content

Markante bomen in het bosbeheer

11 augustus 2013

Veel bossen bevatten markante bomen. Dit kunnen bomen zijn van een weinig voorkomende soort of van een speciaal ras of variëteit. Het kunnen ook bomen zijn die een bijzondere verschijningsvorm of beheervorm hebben.

Daarnaast zijn er markante bomen met een bijzonder verhaal of een bijzondere geschiedenis. Dergelijke bomen hebben een cultuurhistorische waarde. Daarnaast kunnen ze ook een recreatieve waarde hebben. Sommige beheerders geven gerichte aandacht aan bepaalde markante bomen in hun terrein, maar veel van dergelijke bomen worden niet als groen erfgoed herkend en krijgen dan ook niet de aandacht in het beheer die ze op basis van hun cultuurhistorische waarde verdienen. Ook wordt de recreatieve en ecologische waarde van markante bomen niet altijd erkend of optimaal benut. Het historisch gebruik en beheer van bomen kan bovendien een goede inspiratiebron zijn voor het huidige beheer van markante bomen in bossen.

Probos wil graag meer aandacht vragen voor markante bomen in het bosbeheer. Met financiële steun van de Provincie Gelderland voert Probos een verkenning uit naar dit onderwerp.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2013 - 2014

Resultaten

rapport: