Skip to main content

Apps in het Nederlandse natuurbeheer

21 mei 2014

Met het oog op nieuwe vormen van betrokkenheid door burgers en bedrijven, een verlaging van de kosten en een verhoging van de inkomsten is het van belang dat de natuursector in Nederland verder professionaliseert. Een intensiever gebruik van diverse technologieën maakt onderdeel uit van de benodigde transformatie. Op het professionele bos- en natuurbeheer gerichte apps zijn hier een voorbeeld van.

Smartphones en de daarbij behorende applicaties (apps) zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en de toepassingsmogelijkheden worden steeds groter. Ook voor bijvoorbeeld het algemene bos- en natuurbeheer, inventarisaties, houtmeten, veiligheid en bosexploitatie etc. zijn er ,met name internationaal, apps ontwikkeld. Daarnaast zijn er een groot aantal algemene apps beschikbaar die het werk van bos- en natuurbeheerders kunnen vereenvoudigen (bijv. navigatie, digitaal kantoor etc.). Naar verwachting zal elke Nederlandse professionele bos- en natuurbeheerder dan ook wel tenminste één aan bos en natuur gerelateerde app op zijn of haar smartphone hebben staan. Hoe vinden zij echter de aan het bos- en natuurbeheer gerelateerde apps die voor hun specifieke situatie het meest geschikt zijn of die hun werkzaamheden kunnen vereenvoudigen? Een volledig overzicht ontbreekt op dit moment. Daarmee wordt het potentieel dat apps kunnen hebben binnen het Nederlandse professionele bos- en natuurbeheer niet volledig benut.

Dit project heeft tot doel het gebruik van apps binnen het Nederlandse professionele bos- en natuurbeheer te intensiveren. Daarvoor wordt een voor alle Nederlandse bos- en natuurbeheerders vrij toegankelijk overzicht met op het professionele bos- en natuurbeheer gerichte apps ontwikkeld. Het bestaan van dit app-overzicht wordt vervolgens breed onder de aandacht gebracht van de Nederlandse bos- en natuurbeheerders.

Informatie

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk
periode van uitvoering: 2015 - 2016

Resultaten

Lancering webiste www.bosnatuurapps.nl

logo bosnatuurapps