Skip to main content

Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger

01 juni 2018

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Probos werkt samen met andere partijen aan diverse praktijkproeven om deze soort te bestrijden en te beheersen. In opdracht van de provincie Gelderland doet Probos een praktijktest met het verwijderen van de duizendknoop waarbij gebruik wordt gemaakt van een grondzuiger.

Monitoring van de opgezogen grond en de locatie waar de duizendknoop is verwijderd, vindt plaats in het groeiseizoen van verwijdering en het groeiseizoen erop volgend.

De test moet meer inzicht geven in de volgende zaken:

  1. In hoeverre kunnen met een grondzuiger de wortels van Aziatische duizendknoop worden blootgelegd, zodat ze makkelijk handmatig te verwijderen zijn?
  2. In hoeverre bevat de opgezogen grond nog (levensvatbare) wortelresten van duizendknoop?
  3. Is deze methode geschikt voor het verwijderen van kleine duizendknoophaarden en wat zijn de kosten van het toepassen van deze methode

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Joyce Penninkhof
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2018 - 2019

Resultaten

Rapport

Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger