Skip to main content

Onderzoek ontkieming van duizendknoopzaden

07 maart 2019

Tot op heden werd er vanuit gegaan dat duizendknoop zich in Nederland alleen vegetatief verspreid. Uit onderzoek van Duistermaat et al. (2012) bleek dat er in 2011 mannelijke fertiele planten aanwezig waren in Nederland, maar in een beperkt gebied. Uit een kruisingsexperiment bleek dat alleen kiemkrachtige zaden werden gevormd wanneer de mannelijke fertiele F. japonica planten de vrouwelijk fertiele F. japonica planten bestoven. In een inventarisatie zijn er toen 8 locaties in Nederland gevonden waar mannelijke duizendknoopplanten groeiden.

Aan het einde van de zomer van 2018 zijn op meerdere locaties in Nederland planten waargenomen die na de bloei zaad hebben gezet, ook locaties waar in 2012 geen waarnemingen van fertiele mannelijke planten gedaan zijn. Wanneer duizendknoop in het veld kiemkrachtige zaden kan vormen die tot volwassen planten kunnen uitgroeien, heeft dat implicaties voor het beheer en bestrijding van de soort. Daarom voert Stichting Probos samen met Wageningen UR een onderzoek uit om inzicht te geven in de volgende vragen:

  • Welke factoren zijn van invloed op zaadzetting, kieming en groei van kiemplanten van Aziatische duizendknopen (F. Japonia, F. x Bohemica, F. sachalinensis)?
  • Zijn de in het najaar van 2018 in Nederland verzamelde zaden kiemkrachtig en zo ja, zijn er op de vindplaatsen in het veld zaailingen te vinden?

Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie, een zaai-experiment in de kas en monitoring op de vindplaatsen van de zaden.

Informatie

uitvoerder(s): Stichting Probos en Wageningen UR
opdrachtgever(s): NVWA
periode van uitvoering: 2019

Resultaten

Rapport

Onderzoek ontkieming duizendknoopzaden

Artikel

Zaden bij Japanse duizendknoop! Kunnen ze kiemen en zich vestigen?