Aziatische duizendknopen zijn invasieve exoten die voor veel overlast zorgen in onder meer natuurgebieden, langs wegen en in de bebouwde omgeving. Duizendknoop is erg lastig te bestrijden. Het afgraven van groeilocaties is een optie. Het is daarbij belangrijk om de met duizendknoop ‘besmette’ grond zo te verwerken dat de aanwezige duizendknoopresten (wortels en stengels) niet opnieuw kunnen uitlopen en zo op andere locaties een nieuwe duizendknoophaard kunnen vormen.

Wageningen Universiteit, Probos en Tree-O-Logic werken samen met Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik zuigtechniek aan een onderzoek om met duizendknoop besmette grond te reinigen door middel van verhitting in een mobiele verhittingsinstallatie. Op verschillende locaties in Gelderland wordt er grond met duizendknoopresten verzameld. Deze partijen grond worden behandeld met behulp van de verhittingsinstallatie, waarna er gedurende enkele weken wordt gemonitord of de behandelde grond vrij blijft van duizendknoop. Het onderzoek loopt van juli 2019 tot en met oktober 2019.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): Aannemingsmaatschappij Van Gelder
periode van uitvoering: 2019

Tags

label