Skip to main content

Onderzoek thermische reiniging grond met duizendknoopresten

07 juni 2019

Aziatische duizendknopen zijn invasieve exoten die voor veel overlast zorgen in onder meer natuurgebieden, langs wegen en in de bebouwde omgeving. Duizendknoop is erg lastig te bestrijden. Het afgraven van groeilocaties is een optie. Het is daarbij belangrijk om de met duizendknoop ‘besmette’ grond zo te verwerken dat de aanwezige duizendknoopresten (wortels en stengels) niet opnieuw kunnen uitlopen en zo op andere locaties een nieuwe duizendknoophaard kunnen vormen.

Wageningen Universiteit, Probos en Tree-O-Logic werkten samen met Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van den Herik zuigtechniek aan een onderzoek om met duizendknoop besmette grond te reinigen door middel van verhitting in een mobiele verhittingsinstallatie. Op verschillende locaties in Gelderland is grond met duizendknoopresten verzameld. Deze partijen grond zijn behandeld met behulp van de mobiele verhittingsinstallatie, waarna er gedurende enkele weken is gemonitord of de behandelde grond vrij bleef van duizendknoop. Uit het onderzoek bleek dat door de hittebehandeling het aantal vitale wortelfragmenten afnam met ongeveer 99% ten opzichte van alleen gezeefde grond. 

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Jasprina Kremers
opdrachtgever(s): Aannemingsmaatschappij Van Gelder
periode van uitvoering: 2019