Skip to main content

Klimaatslim beheer van Rijkswaterstaat beplantingen

15 juli 2019

Rijkswaterstaat beheert circa 5000 hectare bomenrijen en bosvakken. Rijkswaterstaat wil inzichtelijk maken welke bijdrage deze beplantingen leveren aan de klimaatdoelen. Daarvoor is inzicht nodig in de CO2-vastlegging van de beplantingen en de weerbaarheid van deze beplantingen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wil Rijkswaterstaat bepalen hoe met klimaatslim beheer de CO2-vastlegging en klimaatrobuustheid (weerbaarheid) van de beplantingen kan worden vergroot.

Probos voert in samenwerking met Borgman Beheer Advies in Midden Nederland een veldinventarisatie uit om de klimaatprestatie van Rijkswaterstaat-beplantingen te beoordelen. Op basis van deze inventarisatie wordt een advies geformuleerd voor klimaatslim beheer van de beplantingen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Sander Teeuwen i.s.m. Borgman Beheer Advies
opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2019