Probos en Face the Future hebben in 2018 een rekentool ontwikkeld waarmee Rijkswaterstaat de CO2-vastlegging kan berekenen van rijbeplantingen en bosvakken. Na een jaar worden de ervaringen van de gebruikers van de tool geĆÆnventariseerd en worden er aanpassingen doorgevoerd om de tool gebruiksvriendelijker te maken.

Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt de rekentool tevens uitgebreid met nieuwe kengetallen, zodat de CO2-voorraad van grasland, struweel en bodem kan worden meegenomen in de berekeningen. Ook worden in de tool kengetallen voor CO2-uitstoot door machines opgenomen. Tot slot wordt een aantal reken- en conversiefactoren in de tool geactualiseerd.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten (Probos) & Kars Riemer (Face the Future)
opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2019

Tags

label