Skip to main content

Klimaatslim landschapsbeheer Noord-Brabant en Limburg

01 juli 2019

Deze klimaatpilot heeft tot doel om in twee pilots te demonstreren dat meer koolstof vastgelegd kan worden in landschapselementen door klimaatslim landschapsonderhoud te plegen vanuit een regionale aanpak.

Zowel optimalisatie van het landschapselement aan het veranderende klimaat (adaptatie en mitigatie) als optimalisatie van vrijkomende houtstromen staan daarin centraal. Initiefnemers in twee regio’s (Brabant en Limburg) worden begeleid bij de aanleg van landschapselementen in functiecombinatie, introductie van actiever en gecoördineerd beheer t.b.v. klimaatslimme landschapselementen, gevolgd door gecoördineerde afzet en verbeterde verwaarding van houtstromen uit landschap. Probos begeleidt de twee trajecten.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel - Probos, Borgman Beheer (coordinatie), Zilverberg (projectleiding Limburg), ZLTO (projectleiding NB) en BTG
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2019 - 2020

Resultaten

rapporten

Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer in Nederland