Bij lagere overheden worden namens de Coalitie Bos en Hout mogelijke maatregelen, kennis en ervaringen onder de aandacht gebracht die kunnen helpen om effectief invulling te geven aan beleidsontwikkeling en - uitvoering van het klimaatakkoord (zoals bij het opstellen van provinciale bosvisies).

Hiertoe wordt het netwerk verbreed en gevoed door middel van kennisbijeenkomsten, gesprekken, presentatties, ondersteuning van BBN-stuurgroep en het updaten van de website van de Coalitie Bos en Hout. Probos heeft de projectleiding en verzorgt input en kennis en ondersteunt tevens de webcare.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Jasprina Kremers, Gebca Velema - Probos, Trees4all en Arboribus Silva
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2019 - 2020

Tags

label