Skip to main content

Ruimte voor bomen-, bos-, natuur- en houtprojecten Klimaatakkoord

01 juli 2019

Bij lagere overheden worden namens de Coalitie Bos en Hout mogelijke maatregelen, kennis en ervaringen onder de aandacht gebracht die kunnen helpen om effectief invulling te geven aan beleidsontwikkeling en - uitvoering van het klimaatakkoord (zoals bij het opstellen van provinciale bosvisies).

Hiertoe wordt het netwerk verbreed en gevoed door middel van kennisbijeenkomsten, gesprekken, presentatties, ondersteuning van BBN-stuurgroep en het updaten van de website van de Coalitie Bos en Hout. Probos heeft de projectleiding en verzorgt input en kennis en ondersteunt tevens de webcare.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Jasprina Kremers, Gebca Velema - Probos, Trees4all en Arboribus Silva
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2019 - 2020