Skip to main content

Biologische bestrijding Japanse duizendknoop

27 november 2019

Duizendknoop is een uitheemse plantensoort die een groot negatief effect heeft op zowel de biodiversiteit als natuurlijkheid. Bovendien kan de soort aanzienlijke economische schade veroorzaken, bijvoorbeeld doordat de stabiliteit van dijken wordt verminderd of door schade aan bijvoorbeeld verhardingen, bouwwerken, rioleringen en funderingen door de enorme groeikracht van de wortelstokken. Uit meerdere praktijkproeven blijkt dat er niet één methode is aan te wijzen die het beste werkt. Biologische bestrijding zou een toevoeging kunnen bieden om duizendknoop te kunnen beheersen en de effectiviteit van bestrijdingsmethoden te verhogen.

Biologische bestrijding is het inzetten van de natuurlijke vijanden van de plaagsoort. Voor beheersing van Aziatische duizendknopen in Noordwest-Europa heeft de internationale organisatie CABI in Engeland jarenlang onderzoek gedaan naar geschikte en veilige natuurlijke vijanden. Dat heeft twee opties opgeleverd, de Japanse bladvlo (Aphalara itadori) en een schimmel (Mycosphaerella polygoni-cuspidati). Deze twee organismen zijn al veilig bevonden voor het uitzetten in de vrije natuur. Nu is het onderzoek zo ver dat er praktijkproeven uitgevoerd kunnen worden om in Nederland in de praktijk te onderzoeken hoe effectief deze bestrijders hier zijn.

Samen met diverse probleemhouders is een project gestart om in Nederland praktijkproeven uit te gaan voeren. De projectpartners zijn de werkgroep Plaagsoorten van de Unie van Waterschappen, Probos, Stowa en experts op het gebied van biologische bestrijding van Universiteit Leiden, CABI en Koppert. De rol van Probos in dit consortium is om het netwerk van probleemhouders en financiers op te zetten, proeflocaties te helpen vinden en de communicatie gedurende het onderzoek te verzorgen.

Lees meer: https://bestrijdingduizendknoop.nl/overige-onderzoeken/biologische-bestrijding/

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Joyce Penninkhof
opdrachtgever(s): Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Van Delfland, Prorail, Waternet, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Limburg, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Zuiderzeeland
periode van uitvoering: 2019 - 2020