Skip to main content

Risicoscan uitheemse, potentieel klimaatbestendige bomen in bossen

23 januari 2024

Nederland bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering en ook bos- en natuur-beheerders oriënteren zich op het bos van de toekomst. Het mengen van inheemse dan wel uitheemse soorten vormt een belangrijke maatregel voor dit toekomstbestendig bosbeheer. Het risico bestaat immers dat voor een aantal inheemse boomsoorten het toekomstige Nederlandse klimaat niet geschikt blijft (zoals we al zien bij fijnspar). Daarnaast kan het verbreden van het soortenpalet risico’s verkleinen wanneer soorten uitvallen door (nieuwe) ziekten en plagen. Ten slotte noopt ook de grote opgave voor bosuitbreiding vanuit de Bossenstrategie tot reflectie op het soortenpalet waarmee nu gewerkt wordt.

Verschillende organisaties zoals VBNE, WUR en Stichting Probos hebben al diverse handvatten geproduceerd voor ondersteuning van beheerders in hun soortenkeuze zoals een boomsoortentabel met eigenschappen en kenmerken van een breed scala aan inheemse en uitheemse boomsoorten en gedetailleerde factsheets over een aantal relevante inheemse en uitheemse boomsoorten.

Een deel van de soorten die (mogelijk) wordt toegepast, is dus uitheems. Voor deze soorten bestaat het risico dat ze onder de huidige of toekomstige omstandigheden in Nederland een invasief karakter kunnen vertonen. Tot dusverre is dit risico nog niet op een grondige manier getoetst.

Doel van dit project is om voor een aantal soorten een relatief snelle risicoscan uit te voeren op invasiviteit. Hierbij richten we ons op de meest relevante uitheemse boomsoorten die in aanmerking komen om in de toekomst te worden toegepast in bossen. Het gaat zowel om soorten die al worden toegepast, maar ook om soorten die nog niet of amper worden ingezet bij bosaanplant.

Het eindproduct is een rapport met daarin de resultaten van de risicoscan met daarnaast artikelen voor Nature Today en het Vakblad Natuur, Bos, Landschap. Tevens zullen de resultaten gebruikt worden voor het aanscherpen en aanvullen van de informatie die beschikbaar is in de online Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer.

Informatie.

uitvoerder(s): Joyce Penninkhof, Gino van Maaren (Stichting Probos), Inge Verbeek, Paul Copini (WUR), Boudewijn Odé (Floron)
opdrachtgever: Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
periode van uitvoering: 2024