Skip to main content

Cultuurhistorie Ketelwald II

11 april 2013

Veel bosbeheerders zijn zich bewust van het belang van cultuurhistorie, maar velen hebben dit nog niet omgezet in concrete maatregelen. Dit heeft enerzijds te maken met kennisgebrek, hetgeen niet verwonderlijk is bij zo'n 'jonge' bosfunctie, maar zeker ook het gebrek aan inspirerende voorbeelden.

Probos heeft daarom besloten om, verspreid over Nederland, enkele voorbeeldprojecten op te starten. Deze voorbeeldprojecten zijn vooral bedoeld om bosbeheerders praktische voorbeelden te kunnen laten zien op het gebied van cultuurhistorisch beheer. De voorbeeldprojecten bestaan uit drie onderdelene, namelijk een uitgebreide gebiedsinventarisatie, het 'opknappen' van enkele aansprekende historische elementen en het communiceren van de resultaten naar omwonenden, bestuurders en bos- en natuurbeheerders. Dit voorbeeldproject bestaat uit de landgoederen De Wolfsberg, Hooge Hoenderberg en Muntberg bij Groesbeek, waarbij bijvoorbeeld een oude boswal, een berceau, een vegeten bospark en het 'Grotje' worden opgeknapt.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland, gemeente Groesbeek, Staatsbosbeheer en Hotel-restaurant De Wolfsberg
periode van uitvoering: 2010 - 2011

Resultaten

boek:
verslagen:
in de pers: