Skip to main content

Evaluatie gedragscode zorgvuldig bosbeheer

11 april 2013

In 2010 verloopt de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Om ook de volgende jaren gebruikt te kunnen maken van de gedragscode dienen het Bosschap en de vogelbescherming in 2009 een evaluatie uit te voeren van de huidige gedragscode zorgvuldig bosbeheer.

Zij hebben Stichting Probos gevraagd om binnen deze evaluatie een enquête uit te voeren en een workshop te organiseren.
De enquête zal informatie opleveren over de ervaring van een aantal doelgroepen met de toepassing en werking van de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Het resultaat is een lijst van knelpunten en kansen op basis van individuele meningen. Om te toetsen of deze knelpunten en kansen breed gedragen worden en ze te vertalen naar concrete conclusies en aanbevelingen wordt een workshop georganiseerd. De uitkomst van de enquête en verslag van de workshop zijn op te vragen bij het Bosschap.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel en Brechtje de Bruin
opdrachtgever(s): Het Bosschap en Vogelbescherming Nederland
periode van uitvoering: 2009

Resultaten

rapport:
  • Perspectieven bosbeheer onder Natura 2000 Veluwe - Intern
    maart 2009