Skip to main content

Mobiele informatie-units

11 april 2013

De uitwerking van een voorlichtingsconcept voor houtoogst en bosomvorming waarbij gebruik gemaakt wordt van mobiele informatie-units.

Het doel is het in kaart brengen van (scenario’s voor) het kostenplaatje, logistiek en organisatie, de exploitatie, ondersteuning en commitment van te betrekken partijen en (een inschatting van) de mogelijkheden voor financiering vanuit de sector en/of overheden. Stichting Probos neemt, als bedenker van het concept, de conceptuitwerking in samenwerking met de Unie van Bosgroepen voor haar rekening. Het Bosschap en Staatsbosbeheer bieden ondersteuning.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel en Annemieke Winterink
opdrachtgever(s): Het Bosschap
periode van uitvoering: 2010 - 2011