Bestrijding invasieve soorten

06 juni 2013

Sommige exotische plant- en struiksoorten gedragen zich ‘agressief’ en vormen een bedreiging voor het functioneren van natuurlijke ecosystemen of veroorzaken overlast in wegbermen of langs waterlopen.

Het bekendste voorbeeld uit onze bossen is waarschijnlijk de Amerikaanse vogelkers, de bospest (Prunus serotina), die in de afgelopen decennia sterk is bestreden, o.a. met gesubsidieerde maatregelen. Er zijn echter meer soorten die zich sterk verspreiden, het natuurlijke ecosysteem verstoren of overlast veroorzaken en veelal moeilijk te bestrijden zijn. Voorbeelden hiervan zijn Japanse duizendknoop, reuzenbereklauw, hemelboom, rododendron en reuzenbalsemien. Deze soorten breiden zich de laatste jaren sterk uit, waardoor bij steeds meer bos- en natuurbeheerders, maar bijvoorbeeld ook groen- en waterbeheerders, het besef doordringt dat het tijd wordt om deze soorten op een structurele manier te gaan bestrijden. Her en der worden willekeurig allerlei methoden uitgeprobeerd met wisselende resultaten, maar er is geen sprake van kennisopbouw of kennisuitwisseling. Hierdoor gaat veel tijd, energie en geld verloren. Dit project richt zich op het gestructureerd verzamelen van reeds beschikbare kennis over de biologie en bestrijding van deze soorten, het vertalen hiervan naar de Nederlandse praktijk en het communiceren van de resultaten.

Informatie

uitvoerder(s): Casper de Groot, Patrick Jansen en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit en Waterschap Rivierenland
periode van uitvoering: 2011

praktijkgids:
rapport:
artikelen:
in de pers:
verslag:

© Probos , all rights reserved