Skip to main content

Vakblad Natuur Bos Landschap

06 juni 2013

Toen het ministerie van LNV aangaf te zullen stoppen met Vakblad Natuurbeheer, hebben Probos en de KNBV de handen ineen geslagen om er voor te zorgen dat de sector een eigen vakblad zou houden.

Dit is het Vakblad Natuur Bos Landschap geworden, waarvan het eerste nummer in januari 2004 is verschenen. Probos verzorgt hiervoor de financiële- en ledenadministratie, de leden- en advertentiewerving, promotie (o.a. www.vakbladnatuurboslandschap) en de bestuursondersteuning.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Gebca Velema
opdrachtgever(s): Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap
periode van uitvoering: 2004 - 2009