Skip to main content

De teelt van Thuja plicata

06 juni 2013

Er is in Nederland weinig ervaring met de teelt van Thuja plicata voor houtproductie. Stichting Twickel en de Gemeente Epe hebben daarom aan Probos gevraagd een rapport samen te stellen met praktische informatie over de groeiplaatseisen, geschikte herkomsten, beheer en leveranciers van de ‘Western Red Cedar’.

De benodigde informatie is verzameld door middel van literatuuronderzoek en interviews, waarbij zoveel mogelijk gekeken is naar Nederlandse en West Europese ervaring.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Brechtje de Bruin
opdrachtgever(s): Stichting Twickel en de Gemeente Epe -- met voucher(co)financiering Senternovem
periode van uitvoering: 2009

Resultaten

artikelen:
rapport: