Symposium Bosbeheer en archeologie

06 juni 2013

Nederland heeft talloze archeologische schatten verborgen in de bodem. Deze kunnen worden bedreigd door natuurontwikkelingsprojecten, waarbij de bodem wordt verstoort.

Aan de andere kant kunnen ze ook een prachtige inspiratiebron zijn voor de inrichting. Om dit vakgebied onder de aandacht te brengen van bos- en natuurbeheerders organiseert Probos in samenwerking met Projectbureau Belvedère en RACM in het voorjaar van 2008 een symposium over dit onderwerp.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): Projectbureau Belvedère en RACM
periode van uitvoering: 2008

Resultaten

verslag:
in de pers:

© Probos , all rights reserved